عرضه ورژن 8

پس از دو سال تحقیق و توسعه و مطالعه بر روی نمونه های خارجی و جمع بندی تجارب بدست آمده در سالن های مرغداری، گروه R&D شرکت موفق به ساخت و عرضه نسل جدید سیستم های اتوماسیون حاوی برنامه هوشمند پرورش گشت. در این نسل کلیه تنظیمات بصورت اتوماتیک انجام گشته و سیستم بصورتی کاملا هوشمند عمل می نماید.
یازدهمین دوره نمایشگاه تهران

شرکت رویان صنعت شایان امسال نیز با حضور در نمایشگاه به عرضه محصولا خود پرداخت.
شرکت در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت رویان صنعت شایان با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران به رونمایی از جدیدترین محصول خود پرداخت. این محصول مبتنی بر برنامه هوشمند پرورش می باشد و نسل هشتم از دستگاههای تولید شده توسط شرکت می باشد.