شرکت رویان صنعت شایان با حضور در نمایشگاه بین المللی تهران به رونمایی از جدیدترین محصول خود پرداخت. این محصول مبتنی بر برنامه هوشمند پرورش می باشد و نسل هشتم از دستگاههای تولید شده توسط شرکت می باشد.